Kámon-Hús Kft.

Ahol mindent megtalál

9700 Szombathely Maros utca 2

06 94 460-096

info@kamonhus.hu


Karácsonyi nyereményjáték Kámoni Gasztrosarok 

Karácsonyi nyereményjáték Kámoni Gasztrosarok 

A Kámon-Hús Kft. Nyereményjáték szabályzata  

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT, HA ELMÚLT 18 ÉVES.  

1) Jelen szabályzat Kámon-Hús Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Kámoni Bisztró és Húsbolt Facebook, illetve Omlett Étterem oldalán (https://www.facebook.com/kamonibisztro) (https://www.facebook.com/Omlettetterem) futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.  

2) Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.   

3) A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Nyereményjáték szabályzat automatikus elfogadását jelenti.  

4) A Játék kezdete 2022. November 14. 8.00 órától és 2022. December 18. 24.00 óráig tart.   

5)  

Nyeremények: 

  1. hét: 5.000 Ft utalvány Húsbolt (11.15-12.03. sorsolás 12.05. hétfő) 
  1. hét 10.000 Ft utalvány Bisztró (12.04.-12.10. sorsolás 12.12. hétfő) 
  1. hét 15.000 Ft-os vacsora az Omlettben (12.11.-12.17. sorsolás 12.19. hétfő) 
  1. Fődíj: 25.000 Ft karácsonyi bevásárlás a Húsboltban és/vagy a Bisztróban sorsolás 12.20. 

A nyeremény azok közül kerül kisorsolásra, akik: 

  • Hozzászólásban eleget tesznek a posztban feltüntetett feladatnak 
  • Követik a Kámoni Bisztró és Húsbolt/ Omlett Étterem facebook oldalát.  

A fődíj azok közül kerül kisorsolásra, akik: 

  • Követik a Kámoni Bisztró és Húsbolt/ Omlett Étterem facebook oldalát. 
  • Mind a 3+4(fődíj) játékban részt vesznek 
  • Legalább 4 karácsonyi logóval ellátott posztnál aktivitást mutat 

7) A nyereményként kisorsolt nyeremény készpénzre nem váltható.   

8) A Szervező privát Messengerben értesíti az ajándék nyertesét, és annak hozzájárulása esetén Facebook posztban is közzéteszi a nyertes személyét.   

9) Ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzat írt feltételeknek vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 3 napon belül nem válaszol, akkor a Szervező új sorsolást tart.  

10) A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. Részvételre jogosult valamennyi természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.  

11) Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, jogutódjai.   

12) A nyereményjátékban való részvétel, nyerés esetén magában foglalja a nyertes keresztnevének és vezetéknevének a Facebook oldalon történő nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását. A nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény igénybevételről a Szervező fotókkal beszámoljon.  

13) A Szervező a Játékból a nyeremény átadásáig kizárhatja azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírt feltételeknek.   

14) A Szervező nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy bármely hálózat kimaradásából, számítógépes hardware vagy software meghibásodásából ered.  

15) A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, azonos vagy magasabb értékben másik nyereménnyel helyettesítsen és egyéb változtatásokra. A Szervező különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha bármely jogi, technikai okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.  

16) A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.  

17) A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kamonibisztro) (https://www.facebook.com/Omlettetterem).  

18) A nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.   

Szombathely, 2022. November 14.